Siirry sisältöön

The Athlete's Foot -ketjun tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä The  Athlete´s Foot–ketjun palveluissa

SISÄLLYSLUETTELO

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme?
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot palvelun X kannalta
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta
 14. Tietosuojavastaava
 15. Evästeet ja yksityisyys

1. Rekisterinpitäjä

Intersport Finland Oy, Helsinki
Y-tunnus 1648871-7
Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:

Juho Kettunen

Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Nimi ja yhteystiedot
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
 • Asiakkaan tunnistetiedot
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
 • Suosikkibrändi
 • Erilaiset mahdollisesti ilmoittamasi kiellot
 • Antamasi suostumus vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. asiakaspalautteet, asiakaspalvelupuhelunauhoitteet, tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä sekä asiakkaan itsensä ilmoittamat kiinnostuksen kohteet
 • Verkko- ja mobiilipalveluihin rekisteröityminen, käyttäjätunnus- ja verkkoselailutiedot.

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

The Athlete´s Foot käsittelee henkilötietoja osana liiketoimintaa. Henkilötietoja käsitellään tuotteiden ja palveluiden ostamisessa, varaamisessa (Click&Collect) ja toimittamisessa, samoin kuin erilaisissa sopimus- ja markkinointitoimenpiteissä. 

Esimerkiksi silloin, kun asiakas varaa tuotteen The Athlete´s Foot - verkkosivuilta noutaakseen sen valitsemastaan The Athlete´s Foot - kaupasta, tarvitsemme asiakkaalta nimen, sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron voidaksemme olla häneen yhteydessä tuotteen noutamisesta. Käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta voimme täyttää asiakkaan ja The Athlete´s Footin välisen sopimuksen tuotteen varaamisesta ja noudosta.

Markkinointia (osoitteellinen suoramarkkinointi) ja asiakassuhteen hoitoa (asiakaspalvelun palautteet) tehdään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla.

Käsittely on tarpeen The Athlete´s Footin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

The Athlete´s Footilla on oikeutettu etu rekisterinpitäjänä varmistaa, että ketjuliiketoiminnan asiakkaat saavat laadukasta palvelua kaikissa The Athlete´s Foot - kaupoissa. The Athlete´s Foot kehittää kauppojen tuote- ja palveluvalikoimaa asiakastietojen analytiikan avulla ja pyrkii varmistamaan, että asiakkaille on tarjolla heille kulloinkin tarpeellisia tuotteita ja palveluita yhtenäisen ketjukonseptin mukaisesti.

Mikäli kuluttaja haluaa vastaanottaa sähköistä markkinointia (johon vaaditaan ennakkosuostumus) on The Athlete´s Footilla henkilön suostumus käsitellä henkilötietoja.

4. Säilytysaika

The Athlete´s Foot säilyttää asiakkuuteen liittyviä tietoja niin kauan kuin asiakkuussuhde on aktiivinen. Ostohistoriaa sisältävän asiakkuussuhteen loppuessa tietoja säilytetään viisi  vuotta asiakkuussuhteen loppumisen jälkeen.

Kirjanpitodokumentaatio säilytetään kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.  

Asiakastiliin liitetyn sähköisen markkinointiluvan asiakastietoja säilytetään kaksi  vuotta suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta tai  kaksi  vuotta tilin passiivisuudesta.

Kuluttajien asiakaspalautteita ja muita kuluttajien ja tai asiakkaiden erikseen pyytämiä/ antamia tietoja säilytetään kuusi kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide on päätetty.  

Verkkoselailutietoa säilytetään kuusi kuukautta.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin.

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta, hallinnoimalla omien sivujen avulla markkinointitietoja tai osoittessa www.kesko.fi/tietosuoja.

Ongelmatapauksissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme https://www.theathletesfoot.fi/ota-yhteytta

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vaihtoehtoisesti voit ottaa puhelimitse yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
 • Logistiikka- ja kuljetuspalveluiden tuottajat
 • Asiakaspalvelujen tuottajat
 • Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu

10. Välttämättömät tiedot The Athlete´s Foot –ketjun palveluiden kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi           

Emme profiloi rekisterin tietoja emmekä tee automaattista päätöksentekoa henkilötietoihin liittyen.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Emme hanki tietoja muualta.

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse

tietosuojavastaava@kesko.fi

15. EVÄSTEET JA YKSITYISYYS